Bezpečnost

bezpecnostŽIJTE V KLIDU

Teplota samovznícení vláken ovčí vlny je asi 560 – 600°C. To je dvojnásobná hodnota v porovnání se dřevem (270°C). Přitom se při eventuální vysoké teplotě vlákno odtaví tak, aniž by „odkapávalo“ . Ohrožení zplodinami při případném požáru je nepatrné: ovčí vlna při hoření neprodukuje téměř žádné toxické plyny, které by jakkoli ohrozily osoby.

To tedy znamená, že výrobky z ovčí vlny Isolena při výrobě a instalaci nepotřebují žádné přídavné protipožární prostředky. Při švýcarských a celoevropských protipožárních testech docílily vynikajících výsledků. (Podrobnosti v atestu výrobku).

To je dalším důvodem, proč je vlna nejčistší izolací na trhu.

Firma Isolena během let své existence tvrdě pracovala na vývoji na poli ochrany vlny před molem a vystřídala několik přípravků. Mj. také např. derivát močoviny v 1% objemové koncentraci. V posledních několika málo letech se ale ustálila na přípravku na bázi anorganické soli, která na sebe trvale váže bílkovinné molekuly aminokyselin u jednotlivých ovčích vláken. Výhodou tohoto přípravku je, že se díky chemické reakci nerozpouští ve vodě a ani nesublimuje. Je proto zárukou trvanlivosti ochrany proti molům.
Uvedená vlastnost je na základě pečlivé analýzy potvrzena certifikátem výrobce. Výše uvedené opatření je doporučeno Institutem pro stavební biologii v Rakousku (IBO).

Od roku 2016 ošetřuje Isolena svoje výrobky novým, zcela revolučním ošetřením Ionic Protect® – více čtěte v novinkách ze dne 29.2.2016.
Myši, mravenci a ostatní hmyz jsou pro vlnu právě tak málo nebezpeční jako pro ostatní izolační hmoty. Navíc vlna je pro tyto tvory nestravitelná v porovnání s celulózou či rostlinnými vlákny, které se skládají z mnohem silnějších struktur. Mimo to je vlněný vlas po zplstnatění tak zdrsnělý, že může být pro různý hmyz do jisté míry nebezpečný.

A ovčí vlna má ještě jednu neopomenutelnou přednost – bílkovinná vlákna netvoří živnou půdu pro plísně. Proto také ovčí vlna nemusí být nikterak proti plísním chráněna.