Chtěl bych izolovat svislou stěnu izolací z ovčí vlny

Svislou stěnou je myšlena například příčka, obvodové stěny nebo třeba štíty domu.
K tomuto účelu se dokonale hodí materiál Isolena Optimal. Především proto, že má jednu stranu izolačního koberce (rohože, role) silně zfilcovatělou, aby se za tento nosný filc dal připevnit pomocí sponek k jakémukoli dřevěnému rastru.

Sponky se zaráží ca. po 5 až 10 cm a tím se dosáhne hned dvou výhod. Při montáži nám celá přisponkovaná rohož drží v krovu a druhou výhodou je fakt, že pokud přisponkujeme izolaci po celém jejím obvodu, tedy hlavně nahoře, eliminujeme tím riziko tzv. „sesedání“. Takže ani po dlouhém čase nás nemohou překvapit žádné tepelné mosty způsobené sesednutím izolace, jako tomu bývá často u konvenčních izolací.

Další podrobnosti o Isolena Optimal se dočtete tady.

 

technický list Isolena Optimal

tech.list Optimal