ISOLENA – KLEMMFILZ – PRÉMIOVÝ VÝROBEK

Izolační pásy pro izolování dutých prostor proti teplu, chladu a hluku, zejména tam, kde není možné použít sponky a kde je kladen důraz také na zvukovou izolaci.
Při výrobě těchto výrobků dojde oboustranně ke zpevnění všech vrstev ovčího rouna.
POUŽITÍ: Klemmfilz nachází největší uplatnění při izolování fasád domů, kde se využije naplno jeho jedinečná lambda. Při stejné izolační hodnotě U lze instalovat menší tloušťku než jako by tomu bylo u jiných materiálů. Proto ty fasády, aby nám domy příliš „nebobtnaly“ do šířky.

Technická Data:
Součinitel tepelné vodivosti: 0,0339 W/mK
Třída hořlavosti: B2
Faktor difúzního odporu : µ1
Měrná hustota: 30kg/m3
Izolační tloušťka: 3 -30 cm
Trvalá ochrana proti molům patentovanou technologií IonicProtect

U tohoto materiálu nejsou použita žádná pomocná syntetická vlákna nebo mřížky.

ISOLENA

Rozměry rolí v cm

Klemmfilz 30 kg/m³

Šířka

Tloušťka v cm

Délka v cm

baleno po 3 ks

baleno po 2 ks

baleno po 1 ks

SD KF-30

30

200

60

65

70

120

SD KF-30

28

200

60

65

70

120

SD KF-30

26

200

60

65

70

120

SD KF-30

24

200

60

65

70

120

SD KF-30

22

250

60

65

70

120

SD KF-30

20

250

60

65

70

120

SD KF-30

18

250

60

65

70

120

SD KF-30

16

300

60

65

70

120

SD KF-30

14

300

60

65

70

120

SD KF-30

12

400

60

65

70

120

SD KF-30

10

400

30

40

50

60

65

70

80

90

120

SD KF-30

8

400

30

40

50

60

65

70

80

90

120

SD KF-30

6

600

30

40

50

60

65

70

80

90

120

SD KF-30

5

600

30

40

50

60

65

70

80

90

120

SD KF-30

4

600

30

40

50

60

65

70

80

90

120

SD KF-30

3

600

30

40

50

60

65

70

80

90

120