OKENNÍ PROVAZEC

Knotová střižní vlna
Spletený ze dvou pramenů a omotaný nití. K izolování spár od 20 do 60 mm.

Označení SD FB 03

POUŽITÍ: k utěsnění dveřních a okenních prostupů; bez zapěnění.

Technická Data:
Třída hořlavosti: B2
Měrná hustota: 196 kg/m3
Balení: pytel – 200 m