Bezpečnost

bezpecnostŽIJTE V KLIDU

Teplota samovznícení vláken ovčí vlny je asi 560 – 600°C. To je dvojnásobná hodnota v porovnání se dřevem (270°C). Přitom se při eventuální vysoké teplotě vlákno odtaví tak, aniž by „odkapávalo“ . Ohrožení zplodinami při případném požáru je nepatrné: ovčí vlna při hoření neprodukuje téměř žádné toxické plyny, které by jakkoli ohrozily osoby.

To tedy znamená, že výrobky z ovčí vlny Isolena při výrobě a instalaci nepotřebují žádné přídavné protipožární prostředky. Při švýcarských a celoevropských protipožárních testech docílily vynikajících výsledků. (Podrobnosti v atestu výrobku).

To je dalším důvodem, proč je vlna nejčistší izolací na trhu.

Firma Isolena během mnoha let své existence tvrdě pracovala na vývoji na poli ochrany vlny před molem a vystřídala několik přípravků. Mj. také např. derivát močoviny v 1% objemové koncentraci. V letech, kdy se ošetřovalo přípravkem na bázi anorganické soli, která na sebe trvale vázala bílkovinné molekuly aminokyselin u jednotlivých ovčích vláken, jsem byl přesvědčen, že takto to bude už napořád. Ošetření mělo trvalý charakter, výhodou tohoto přípravku bylo, že se díky chemické reakci nerozpouštěl ve vodě a ani nesublimoval do vzduchu.
Uvedené vlastnosti byly na základě pečlivé analýzy potvrzeny certifikátem výrobce. Výše uvedená opatření byla doporučena Institutem pro stavební biologii v Rakousku (IBO).Obrovský tlak ze stran zákazníků, převážně pak švýcarských, kde končí významná část produkce Isoleny, způsobil, že od roku 2016 ošetřuje Isolena svoje výrobky novým, zcela revolučním ošetřením Ionic Protect® – více čtěte v novinkách ze dne 29.2.2016. Zde je ke shlédnutí informační video, které názorně objasňuje principy této nové, patentované technologie (možnost zapnout české titulky).

Myši, mravenci a ostatní hmyz jsou pro vlnu právě tak málo nebezpeční jako pro ostatní izolační hmoty. Navíc vlna je pro tyto tvory nestravitelná v porovnání s celulózou či rostlinnými vlákny, které se skládají z mnohem silnějších struktur. Mimo to je vlněný vlas po zplstnatění tak zdrsnělý, že může být pro různý hmyz do jisté míry nebezpečný.

A ovčí vlna má ještě jednu neopomenutelnou přednost – bílkovinná vlákna netvoří živnou půdu pro plísně. Proto také ovčí vlna nemusí být nikterak proti plísním chráněna.