Chtěl bych izolovat fasádu domu ovčí vlnou

U zateplení venkovních obvodových stěn klademe u izolace důraz na nízkou hodnotu součinitele   prostupu tepla. To z toho důvodu, abychom mohli použít menší tloušťku izolace při stejné hodnotě „U“ než u jiných materiálů. K tomuto účelu je přímo předurčena izolace Isolena Klemmfilz. Má objemovou hmotnost 30 kg/m3 a součinitel prostupu vynikajích 0,035 W.m-1.K-1

Klemmfilz je z plošných izolací v nabídce Isoleny materiálem nejhustším. Na fasádu ho lze bez problémů připevnit opět do dřevěného rastru a přisponkovat. Ve velké většině případů je pak fasáda tvořena dřevěným (např. modřínovým) obkladem. Ale není problém použít Klemmfilz také u fasád omítaných nebo natahovaných lepidlem.

Fasády lze pomocí vlněných izolací zhotovovat jak nevětrané, tak odvětrávané. Rádi Vám zašleme schéma od výrobce.

Další podrobnosti o materiálu Isolena Klemmfilz naleznete tady.