Chtěl bych izolovat jurtu – jak jinak než ovčí vlnou

S nadšením konstatuji, že se nám v ČR množí stavby mongolských jurt. Není to sice obydlí typické pro naše zeměpisné šířky (v tomto případě spíše délky), ale o to je geniálnější.

jurta u kláštera Amarbaysgalant

jurta u kláštera Amarbaysgalant

Jelikož jsem téměř celý listpad 2013 strávil právě v Mongolsku, zkusím popsat, jak je taková mongolská jurta izolovaná přímo v kolébce jurt. V severním Mongolsku, v Darchanu,  jsem navštívil jednoho  výrobce jurtových plstí. Filc je uplstěn „mokrou“ cestou a posléze usušen venku na slunci. Filc je cca. 2 cm silný a je kladen na relativně lehkou laťkovou dřevěnou konstrukci, aby se potom celá jurta zabalila do té typické bílé plachty. V zimním stanovišti má jurta dvě vrsty tohoto filcu.

ve výrobně plstí v Darchanu

sušení plsti venku na vzduchu

ve výrobně jednoho soukromníka v Darchanu

ve výrobně jednoho soukromníka v Darchanu

na návštěvě u majitele výrobny plstí v Darchanu

na návštěvě u majitele výrobny plstí v Darchanu

A jak to chodí s jurtami u nás? Většina zákazníků byla z řad koncových spotřebitelů. Ale objevily se i dvě firmy, které se výrobou jurt zabývají. Jedna z nich nakupuje na jurty produkt Isolena Trittschallfilz. Tedy kročejový filc o  tloušťce 9 mm.

Koncoví zákazníci nakoupili v drtivé většině do podlahy, která je mírně nad terénem a je poté pokryta dřevěnými prkny materiál Isolena Block. Na stěny a střechu potom materiál Isolena Optimal.

Více můžete vidět v naší fotogalerii, kde se s námi podělil o svoje stavební dovednosti jeden z našich zákazníků.