Chtěl bych izolovat ovčí vlnou podlahu nebo strop

K izolování podlahy nebo stropu je nejvhodnější materiál Isolena Block. Má objemovou hmotnost 14 kg/m3 a součinitel prostupu tepla 0,040 W/mK. 

Je vhodný k izolování všech ležatých prvků, nemá totiž oproti ostatním materiálům zpevněnou nosnou vrstvu filcu, protože ho není třeba nikam za filc upevňovat. Jenom si tak leží pod podlahou a nebo na stropě…

Isolena Block je z nabízených materiálů nejřidší, ale také zároveň nejlevnější.

Další podrobnosti o Isolena Block se dočtete tady.

technický list Isolena Block

tech.list Block