Chtěl bych izolovat ovčí vlnou střechu

Nejčastějšími materiály pro izolování střechy je Isolena Optimal a Isolena Premium. Optimal má objemovou hmotnost 18 kg/m3 a Premium 20 kg/m3.

Isolena Optimal má jednu plochu silně zfilcovatělou. To proto, aby se dala celá rohož přichytit sponkami k boku krokve. Sponky se zaráží ca. po 5 až 10 cm a tím se dosáhne hned dvou výhod. Při montáži nám celá přisponkovaná rohož drží v krovu a druhou výhodou je fakt, že pokud přisponkujeme izolaci po celém jejím obvodu, tedy hlavně nahoře, eliminujeme tím riziko tzv. „sesedání“. Takže ani po dlouhém čase nás nemohou překvapit žádné tepelné mosty způsobené sesednutím izolace, jako tomu bývá často u konvenčních izolací.

Isolena Premium je méně používaným materiálem než Optimal. Nicméně technologie jeho výroby je nová a velice pokroková. Kladení vláken již není vodorovné, ale diagonální. Tím je dosaženo větší flexibility. Celkově je Premium komfortním materiálem, nejvýce pak z hlediska montáže. Je totiž o něco kompaktnější, než Optimal. Premium nemá nosný filc, lze ho sponkovat bez filcu. Premium se vyrábí oproti jiným materiálům až do tloušťky 40 cm! Z hlediska ceny je dražší než Optimal.

Další podrobnosti o Isolena Optimal se dočtete tady.

Další podrobnosti o Isolena Premium se dočtete tady.

 

 

technický list Isolena Optimal                                   technický list Isolena Premium

 

tech.list Optimal                         tech.list Premium