Filtr prostorového vzduchu

cisticJedinečnost ovčí vlny Isolena (s bílkovinnou stavební látkou, coby základní substancí) se oproti jiným izolačním materiálům ukazuje i v oblasti sanace budov zatížených škodlivými látkami. .

Dříve byly, mimo jiné také v Německu, používány stavební produkty vyzařující velmi škodlivý formaldehyd. Za normálních okolností by musely být tyto budovy (školy, školky, úřady, atd.) s formaldehydovou kontaminací zbourány. Za pomoci ISOLENAWOLLE, jakožto vzduchového filtru v prostoru, by však mohla a může být jednoduše a výhodně provedena sanace postižených budov..

Příčinou toho je KERATIN, bílkovinné vlákno, ze kterých se ovčí vlna skládá. Molekuly postranních větví aminokyselin jsou schopné škodlivé látky, jako je formaldehyd, pojmout a neutralizovat. Přitom dochází k chemické reakci, kdy se škodlivé látky na tyto molekuly váží, popř. přeměňují. Institut pro výzkum vlny v Cáchách (Aachen) tyto vlastnosti ovčí vlny a uvedené chemické procesy zkoumal a zjistil, že ovčí vlna je skutečně schopna ve velice krátké době vzduch v místnosti od takových škodlivých látek vyčistit. Předpokladem k tomu ovšem je, že zabudování izolací z ovčí vlny bude v co nejtěsnějším kontaktu s vnitřním prostorem místnosti, tedy přinejmenším v instalačních rovinách – mezistěnách, mezi stropy, ve střeše a samozřejmě i v akustických rovinách.

Předností ovčí vlny není jenom to, abyste slyšeli, co slyšet chcete, nýbrž také to, že můžete docela volně dýchat zdravý vzduch v místnosti.

graf2

Nevratná vazba (Přeměna a neutralizace)

• Formaldehyd
• Škodlivé látky ze stavebního a dřevařského průmyslu: (Acetaldehyd, Propionaldehyd, Butyraldehyd,
Pentanal)
• Zapáchající škodlivé látky: (Hexanal, Heptanal, Octanal, Nonanal, Decanal)
• Škodlivé látky z různých laků a ošetřovacích prostředků: (Benzaldehyd)
• Fural (z korku)
• Škodlivé látky z cigaretového kouře: (Acrolein, Crotonaldehyd)
• Škodlivé látky z desinfekčních prostředků používaných v nemocnicích: (Glyoxal, Glutardialdehyd)
• Isokyanáty z různých stavebních produktů
• Nitrosaminy a styreny