ISOLENA FUGENBAND – OKENNÍ PROVAZEC

 

POUŽITÍ: k utěsnění dveřních a okenních prostupů; bez zapěnění.

Technická Data:
Produkt číslo: FB-20000BR24 – spojený            FBU10000BR24 – nespojený
Třída hořlavosti: D – s2, d0
Měrná hustota: 30 g/bm
Balení: FB-20000BR24 – spojený – 200 bm v pytli
FBU10000BR24 – nespojený – 100 bm v pytli
Faktor difúzního odporu : µ1
Faktor vzduchové neprůzvučnosti:

Rs.w(C; Ctr) ≥ 62 (-2; -5) dB

Součinitel tepelné vodivosti:

λtr 0,033 W/mK